182/2016 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
182/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 2. června 2016
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2016, uzavřená dne 1. 3. 2016 mezi smluvními stranami
Zemědělským svazem ČR
a
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2016 - 2019, uzavřená dne 4. 4. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem Stavba,
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)