152/2019 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

Schválený:
152/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2019
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
 
§ 1
(1) Dnem 24. července 2019 se k 600. výročí první pražské defenestrace vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".
 
§ 2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněn vycházející dav lidí z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Vlevo od kostelní střechy se nachází text "30. 7." a vpravo text "1419". Po obvodu mince je umístěn v mezikruží název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Značka České mincovny tvořená písmeny "Č" a "M" je umístěna za zkratkou peněžní jednotky. Název státu je od nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky a značky České mincovny oddělen tečkami.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je zachycen samotný akt defenestrace. Po obvodu mince je umístěn v mezikruží text "PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE" a letopočty "1419 - 2019". Text a letopočty jsou od sebe odděleny tečkami. Iniciály autorky mince, akademické sochařky Majky Wichnerové, které jsou tvořeny kompozicí písmen "M" a "W", jsou umístěny pod levým spodním oknem.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. července 2019.
Guvernér:
v z. Ing. Nidetzký v. r.
viceguvernér
 
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
(lícní a rubová strana)Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020