147/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019

Schválený:
147/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 17. června 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 55/2019 Sb. se dne 15. června 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:       1
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:          343
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:        230
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:            7
  v tom podle volebních stran:
  90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem       7
  759 Česká Suverenita                           0
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž
  bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
  seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
     nevyskytlo se,
  seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené
  lhůtě (§ 43 odst. 2):
     nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.