144/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
144/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 22. března 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 - 2024 uzavřená mezi
Odborovým svazem dopravy
a
Svazem dopravy České republiky - sekcí silniční dopravy;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021 uzavřená mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravským odborovým sdružením
a
Asociací českého papírenského průmyslu;
3. Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků;
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi
Elektrotechnickou asociací České republiky
a
Odborovým svazem KOVO.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.