142/2019 Sb. o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

Schválený:
142/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 28. května 2019
o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 14. září 2019 opakované volby do zastupitelstva města:
 
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I obec          I okres          I kraj          I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I Strakonice       I Strakonice       I Jihočeský        I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
Ministr:
Hamáček v. r.