14/2013 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Schválený:
14/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 9. ledna 2013
o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 28. listopadu 2012 vydalo výměr MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2012 ze dne 28. listopadu 2012 a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty