135/2024 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
135/2024 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 23. května 2024
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2024 - 2029, která byla uzavřena dne 8. dubna 2024 mezi vyššími odborovými orgány - Odborový svaz Stavba České republiky, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Svaz podnikatelů ve stavebnictví, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 08.1, 22.23, 23.2, 23.3, 23.49, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9, 41, 42 a 43.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality