132/2024 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
132/2024 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 14. května 2024
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2024 - 2029 uzavřená dne 8. dubna 2024 mezi smluvními stranami
Odborový svaz Stavba České republiky
a
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality