127/2019 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč

Schválený:
127/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. května 2019
o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
 
§ 1
(1) Dnem 28. května 2019 se v rámci cyklu "Hrady" vydává zlatá mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč (dále jen "mince").
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 2 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.
 
§ 2
(1) Na lícní straně mince je ztvárněno hradní nádvoří průhledem přes dveřní portál. V pravé části portálu jsou zakomponována stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku, a to český lev, moravská orlice a slezská orlice. Při pravém okraji mince je název cyklu "HRADY". Nad portálem je umístěna kamenná deska ve středu s reliéfním znakem Zikmunda z Tiefenbachu a po stranách s erby Bohunky z Žerotína a Kateřiny Meziříčské z Lomnice. V levé části mincovního pole se nachází text "ČESKÁ REPUBLIKA", vedle kterého je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "5 000 Kč". Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen "Č" a "M", je umístěna ve spodní části mincovního pole.
(2) Na rubové straně mince je vyobrazeno hradní jádro z podhledu. Při horním okraji mince je text "HRAD VEVEŘÍ". Ročník ražby "2019" je umístěn pod mostním obloukem. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází za textem "HRAD VEVEŘÍ".
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. května 2019.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
 
Příl.
Vyobrazení zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)