12/2019 Sb.m.s. o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Schválený:
12/2019 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 28. února 2019 oznámila Česká republika Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, že využívá článku 8 Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti, sjednaného výměnou nót ze dne 18. září 1990 a vyhlášeného pod č. 521/1990 Sb., a vypovídá toto Ujednání.
Platnost Ujednání končí dne 30. března 2019.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019