117/2019 Sb. o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Schválený:
117/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Národní rozpočtové rady
ze dne 18. dubna 2019
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2018 na úrovni 32,71 % HDP.
Předsedkyně Národní rozpočtové rady:
doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.