109/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (ošetřovné pro OSVČ)

Schválený:
109/2020 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. března 2020 č. 262
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vláda
I. schvaluje
finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ") - ošetřovné;
II. ukládá
1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I. tohoto usnesení, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba,
2. obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I. tohoto usnesení a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu;
III. zmocňuje
místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmínek, doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.
Provedou:
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy,
obecní živnostenské úřady
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020