105/2024 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
105/2024 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 16. dubna 2024
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 ze dne 12. ledna 2023, která byla uzavřena mezi vyššími odborovými orgány - Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, Česko-moravským odborovým sdružením "v likvidaci" a svazem zaměstnavatelů - Asociací českého papírenského průmyslu, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. prosince 2023, který byl uzavřen mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a svazem zaměstnavatelů - Asociací českého papírenského průmyslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 17.12.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality