10/2018 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)

Schválený:
10/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 15. ledna 2018
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo).
I.
Souhrnné výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018.
V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 nebyl ve smyslu ustanovení § 76 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.
 
------------------------------------------------------------------------------
         Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
Počet zvolených senátorů                           0
Počet volebních okrsků                           179
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování    179
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů              100 438
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky             23 000
Procento volební účasti                         22,90
Počet odevzdaných úředních obálek                    22 992
Počet platných hlasů celkem                       22 718
------------------------------------------------------------------------------
II.
Souhrnné výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018.
 
------------------------------------------------------------------------------
         Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
Počet zvolených senátorů                           1
Počet volebních okrsků                           179
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování    179
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů              99 263
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky             58 989
Procento volební účasti                         59,43
Počet odevzdaných úředních obálek                    62 956
Počet platných hlasů celkem                       45 190
------------------------------------------------------------------------------
Ve II. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
 
            JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
 
Volební obvod                          Přihlášen politic. stranou,
číslo sídlo  Senátor      Věk Politická příslušnost    politic. hnutím nebo koalicí
---------------------------------------------------------------------------------------------
39 Trutnov  Ing. Jan Sobotka 56  Bez politické příslušnosti STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Předseda Státní volební komise:
Mgr. Metnar v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 2. 2018 - 5. 3. 2018)