výpis z rejstříku trestů

Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
Zaměstnavatel proplácí civilním zaměstnancům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s pořízením výpisu z rejstříku trestů. Poplatek proplácí nově nastoupivším zaměstnancům s první výplatou ve výši 100 Kč. Z takto proplacené částky není odvedeno pojistné. Je postup zaměstnavatele správný?
Vydáno: 11. 04. 2019
  • Článek
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích je významnou oblastí práva, která je však do značné míry ze strany zaměstnavatelů opomíjena. V dnešní technologické době, kdy jsme téměř neustále pod dohledem kamer na ulici nebo na pracovišti, nakupujeme přes internet, své životy sdílíme na sociálních sítích, je nezbytné důkladně chránit naše osobní údaje. Úřad pro ochranu osobních údajů, ale také Evropská komise proto kladou značné nároky na jejich ochranu a ukládají řadu povinností, které dopadají také na zaměstnavatele.
Může zaměstnavatel podmiňovat uzavření pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že budoucí zaměstnanec musí předložit výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob? Jaké právní předpisy kromě zákoníku práce tuto oblast zahrnují? Nyní bez ohledu na druh obsazovaného pracovního místa (od uklízečky až po vedoucího) dle pokynů vedení firmy postupujeme tak, že pokud budoucí zaměstnanec nepředloží "čistý" trestní rejstřík, tak s ním není smlouva anebo dohoda uzavřena. Firma podniká v dopravě a skladování.
Vydáno: 12. 04. 2016