střídavá péče

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
Náš zaměstnanec má se svojí bývalou partnerkou (nebyli manželé) dítě, které bylo svěřené do péče bývalé partnerce. Nyní přišel, že se dohodli na střídavé péči, že 6 měsíců bude dítě žít s otcem a druhých 6 měsíců s matkou. Mohu mu uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Stačí k případnému uplatnění pouze čestné prohlášení podepsané matkou a otcem dítěte, že se dohodli na střídavé péči? 
Vydáno: 01. 09. 2023
Dobrý den, zaměstnankyně má dvě děti - zletilou dceru a nezletilého syna. Zaměstnankyně se rozvedla a dle rozsudku syna má ve střídavé péči a dcera bydlí u rodičů také střídavě. S manželem se prý nelze dohodnout ohledně daňového zvýhodnění na děti a chce si obě děti uplatnit sama (dcera prý bydlí s ní). Od manžela jsem získala potvrzení, že si děti neuplatňuje 1-6/2022 a slevu jsem od 7/2022 zrušila. Je tento postup správný? Zaměstnankyně si chce obě děti uplatnit sama, jak v tomto příadě postupovat? Měla by si podat daňové přiznání? Děkuji za odpověď
Vydáno: 28. 11. 2022
Zaměstnanec chce uplatnit slevu na děti: 1. a 2. dítě má ve střídavé péči a 3. dítě pak s novou manželkou Ohledně 1. a 2. dítěte má s exmanželkou dohodu, že ona uplatňuje 1. dítě celý rok (i ve výši slevy na 1. dítě, je potvrzení), on uplatňuje celý rok 2. dítě (i ve výši slevy na 2. dítě) a 3. dítě, které má v novém manželství (ve výši slevy na 3. dítě). Může uplatnit děti: 1. dítě 0 měsíců, 2. dítě 12 měsíců, 3. dítě 12 měsíců. Ve mzdě měsíčně sleva na dani ve výši na 2. dítě a na 3. dítě? Případně jaký je správný postup?
Vydáno: 06. 08. 2021
Momentálně vykonávám svojí samostatně výdělečnou činnost vedení účetnictví takřka v plném, obvyklém rozsahu. Mám dítě ve střídavé péči, když matka dítěte je po celé období nouzového stavu na dlouhodobé nemocenské (nečerpá ošetřovné na základě pracovněprávního vztahu, ani nemůže). Svoji činnost musím místo v kanceláři v denní dobu vykonávat po večerech improvizovaně z domova, a souběžně se starám o své dítě v této střídavé péči (střídáme cca po 4 dnech). Je otázkou, zda z hlediska ošetřovného OSVČ je zde u mě nárok i s aspektem, kdy v žádosti o toto ošetřovné mám prohlásit " že po celou dobu čerpání dotace jsem OSVČ na hlavní činnost a v důsledku péče o předmětnou osobu v období, za něž žádám o dotaci, jsem tuto činnost nemohl/a vykonávat". Na stránkách MPO je odpověď č.26 na podobný dotaz, ale stále si nejsem jist (odpověď č. 26 :Mohu jako OSVČ v době ošetřovného vykonávat výdělečnou činnost (brigáda, práce z domu, fakturace, správa eshop, paušální příjmy)? Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.). Já činnost v podstatě můžu vykonávat a vykonával v plném rozsahu, ale za cenu značných omezení, práce v noci, kdy dítě spí atd... Stejně tak v tomto případě je problematický kompenzační bonus, kde zase je podmínkou, že jsem nemohl vykonávat činnost nad míru obvyklou v důsledku opatření... Což podle mě nemohl v podstatě ze stejných důvodů. Ptám se z opatrnosti, nicméně jaký je Váš názor?  
Vydáno: 28. 04. 2020
Může zaměstnanec, který je rozvedený a má střídavou péči o dvě nezletilé děti, uplatňovat slevu na obě děti po celý rok s odůvodněním, že děti jsou většinu dní v měsíci u otce - zaměstnance a že bývalá manželka je vedena na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání, tudíž si nikde slevu na děti neuplatňuje?
Vydáno: 19. 08. 2019