spoluúčast

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
Můžete prosím ve stručnosti popsat pravidla pro úhradu spoluúčasti při nehodě na služebním vozidle zaviněné / nezaviněné zaměstnancem při služební / soukromé cestě a daňové důsledky z hlediska DPH a DPPO v případě, kdy zaměstnavatel úhradu spoluúčasti po zaměstnanci nepožaduje?
Vydáno: 24. 04. 2020
Ve firmě máme na operativní leasing pronajato vozidlo. Zaměstnanec tímto vozem způsobil autonehodu. Po opravě vozu nám firma, která nám vůz pronajímá, vyfakturovala spoluúčast (je uvedeno ve smlouvě). Mohu tuto částku dát do daňových nákladů v případě, že po zaměstnanci nepožadujeme náhradu a zároveň předpokládám, že to ani není pro zaměstnance nepeněžní plnění. Jak postupovat v případě pokut za přestupky při jízdě firemním automobilem, když tyto pokuty platí firma a nepožaduje je po zaměstnancích?
Vydáno: 21. 07. 2016