náklady na reprezentaci

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
Společnost poskytuje zaměstnancům stravenkový paušál v hodnotě 55 Kč za odpracovanou směnu. Zaměstnanci mají také na pracovišti k dispozici ovoce, vodu, kávu a na poradách i sendviče či oběd. Je uvedené stravování pro zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů?  Doplňující otázka: V nové informaci od GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování je uvedeno, že každý zaměstnanec může v daňově zvýhodněném režimu čerpat současně jen jednu z forem stravování. Pokud tedy zaměstnanec dostane v zaměstnání některý den oběd, může dostat i příspěvek na stravování, aniž by ho musel zdanit? Další menší občerstvení poskytované v zaměstnání bude pro zaměstnance stále osvobozené od daně, i když dochází k souběhu jeho poskytování s příspěvkem na stravování?
Vydáno: 23. 04. 2021
Firma vyslala zaměstnance na 2 dny na služební cestu. Na této služební cestě šel zaměstnanec na oběd s obchodním partnerem. Krátí se z tohoto důvodu zaměstnanci stravné? Mohou nastat dvě situace: 1) oběd platil za sebe i obchodního partnera zaměstnanec a požaduje náhradu za útratu ve vyúčtování služební cesty, 2) obědy platil obchodní partner.
Vydáno: 11. 10. 2017