kursové rozdíly

Počet vyhledaných dokumentů: 1
Počet vyhledaných dokumentů: 1
Firma vysílá zaměstnance na práci na Slovensko a se souhlasem zaměstnanců jim platí mzdu v EUR. Pro přepočty veškerých operací používá firma denní kurz ČNB z předchozího dne. Pro přepočet čistých mezd na EUR ale používá roční kurz vyhlášený ČNB k 1. 1. Podle našeho názoru toto není v souladu s legislativou a mělo by se postupovat takto: 1) V den, kdy bude firma odesílat mzdy v EUR, zjistí kurz ČNB z předchozího dne a čistou mzdu tímto kurzem přepočítá na EUR. Tento závazek v EURech zapíše do účetního SW. Úhradou závazku pak vzniknou kurzové rozdíly, vyplývající z rozdílu mezi kurzem banky, ze které EUR odešly a kurzem ČNB. Je tato domněnka správná? 2) Závazky z prosincových mezd - jak závazky zapsat do SW k 31. 12., kdy ještě neznáme kurz ČNB ke dni výplaty? Vzhledem k tomu, že se DPPO podává po výplatě, můžeme závazky čistých mezd zapsat do SW zpětně s datem 31. 12., v EUR částce vypočítané s použitím kurzu ČNB platným ke dni výplaty v lednu? Tzn. že by tyto závazky nebyly přepočítávány kurzem ČNB k 31. 12. Jaký postup je správný?
Vydáno: 10. 11. 2023