Vzpomínka na JUDr. Bořivoje Šubrta

Vydáno: 8 minut čtení
Vzpomínka na JUDr. Bořivoje Šubrta
Aktuality
S velkou lítostí musím oznámit, že nás v neděli 6. srpna 2023 ve věku nedožitých 75 let náhle opustil náš vážený kolega a bývalý předseda AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
pan JUDr. Bořivoj Šubrt
.
Byl předním odborníkem na pracovní právo a oblast kolektivního vyjednávání, autorem mnoha odborných článků a publikací a členem redakčních rad několika časopisů. Dále působil jako člen externí pracovní skupiny MPSV ČR pro přípravu nového zákoníku práce, člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce a mnohých dalších odborných a profesních skupin.
Byl zakladatelem a duchovním otcem naší asociace AKV. Více než 30 let vykonával funkci jejího předsedy, a to od vzniku této organizace v 90. letech minulého století až do června letošního roku, kdy se stal jejím čestným předsedou.
Chtěl bych proto jménem AKV vzdát čest tomuto přednímu odborníkovi, bez kterého by se řada z nás vůbec neznala nebo by se pracovnímu právu a kolektivnímu vyjednávání vůbec nevěnovala. Níže osobní vzpomínky členů AKV, kolegů a přátel Bořka.
JUDr. Bc. Michal Peškar
předseda AKV
Je mi to líto. Bořek byl velká a výrazná osobnost. Znala jsem se s ním osobně dvacet pět let. Byl skvělý odborník. Uměl kolem sebe shromáždit spoustu lidí a probudit v nich nejen zájem, ale až nadšení pro pracovní právo. To, že naše společná pracovní setkání byla často dramatická, bylo určitě ku prospěchu věci. Nakonec nás to všechny kamarádsky stmelovalo. Díky za to!
I z mozaiky mého života vypadl zas jeden výrazný kamínek…
Alena Chládková
V uplynulých dnech jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že ve věku nedožitých 75 let náhle zemřel bývalý předseda „Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů“ (AKV) pan JUDr. Bořivoj Šubrt. Byl absolventem Právnické fakulty (1983) a uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Nejdříve působil jako podnikový a odborový právník a v roce 1990 byl výkonným tajemníkem nově vzniklé „Českomoravské konfederace odborových svazů“. Od roku 1992 byl nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště pokud jde o kolektivní smlouvy a podnikové sociální politiky. Současně s tím vykonával funkci předsedy AKV, tedy „Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů“. Napsal řadu odborných publikací a článků a byl členem redakčních rad časopisů „Práce a mzda“, „Mzdová účetní“ a „Statutární zástupce firmy“. Byl například autorem publikace „Obsluha mzdy a platu“ i spoluautorem každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“, spoluautorem knihy pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“. Působil též jako člen externí pracovní skupiny MPSV ČR pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce. Jako lektor přednášel pro řadu předních vzdělávacích agentur a externě i na některých univerzitách. Jako odborník působil neúnavně jako konzultant pro různé organizace, a to včetně odborových, jejichž představitelé se obraceli na něj osobně, ale i na organizaci AKV s žádostí o pomoc při řešení problémů souvisejících s pracovněprávními otázkami, kolektivním vyjednáváním, případně připomínkováním zákonů a vyhlášek nejen z pracovněprávní oblasti, ale i z oblasti sociální a segmentu zdravotnictví.
Úmrtí pana JUDr. Bořivoje Šubrta znamená velkou ztrátu nejen pro AKV, ale i pro celou právnickou obec našeho státu.
Prosíme tedy všechny kolegy a kolegyně, kteří jej osobně znali, aby mu věnovali tichou vzpomínku.
PhDr. Miloslav Pykal
Federace strojvůdců České republiky
Byl jsem velice rád, že jsem se mohl jak pracovně, tak i osobně setkávat s kolegou
Dr.
Šubrtem. Rád jsem se účastnil jeho školení a seminářů a myslím si, že hlavně díky němu jsem se jako laik něco naučil o pracovním právu. Velice rád jsem se stal i členem AKV a považoval jsem za čest se setkávat i na této půdě nejen s vámi, odborníky na právo, ale i s kolegy.
Vždy při jednání se zaměstnavatelem jsem se odkazoval na závěry a doporučení kolegy Šubrta.
Moc si vážím toho, co pro pracovní právo udělal, a jak mně osobně a naší odborové organizaci pomáhal. Jeho publikace mi budou i nadále pomáhat v orientaci v problematice pracovního práva.
Zpráva je pro mě o to smutnější, že z důvodů plánované operace v červnu jsem se nemohl zúčastnit VH AKV ani každoroční konference k pracovnímu právu, kde jsem se mohl ještě s kolegou Šubrtem potkat.
Stanislav Jindra
předseda VZO OS KOVO RBCB
Jako pamětník „devadesátek“ se mohu podělit se svou velmi pozitivní osobní zkušeností z působení JUDr. Šubrta v této době. Měl jsem možnost zúčastňovat se jeho školení v době, kdy začínal jako nezávislý odborník z oblasti pracovního práva. Jeho výklady jednotlivých ustanovení zákoníku práce a tehdejšího „samostatného“ zákona o mzdě nebo zákona o kolektivním vyjednávání byly velmi odvážné a často ve prospěch „slabší strany“, tedy zaměstnanců a jejich zástupců. Zajímavé přednášky JUDr. Šubrta navštěvované nejenom námi zástupci zaměstnanců, ale i personalisty a odborníky na pracovní právo mne následně inspirovaly k členství v AKV s cílem spolupracovat na rozvoji kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na všech úrovních.
Na působení JUDr. Šubrta v čele AKV budu rád s vděčností vzpomínat. Pro nás, členy AKV, je jeho odchod velká ztráta.
Bc. Jiří Řihout
předseda ZO OS KOVO
při a. s. Jihostroj
Dovolím si moji krátkou osobní vzpomínku na Bořka. Pracoval jsem od roku 1994 do roku 2006 jako právník na regionálním pracovišti Odborového svazu KOVO v Olomouci. S Bořkem jsem se poprvé setkal na některém z jeho seminářů v Olomouci. Hned mne zaujal svým neotřelým a originálním přednesem, takže jsme po čase k sobě našli cestu. Právě díky jemu jsem se stal členem AKV a nějakou dobu působil i jako koordinátor AKV. Protože jsem poměrně často absolvoval pracovní cesty z Olomouce do Prahy a zpět, několikrát jsme na sebe narazili i ve vlaku, samozřejmě v jídelním voze, kde se Bořek připravoval na své semináře. Bořek nějakou dobu úzce spolupracoval s odborovou organizací OS KOVO Železárny Prostějov, která pode mne regionálně spadala. Dodnes vzpomínám na několik víkendových pobytů (samozřejmě vzdělávacích) v rekreačním středisku této odborové organizace v nádherných Jeseníkách v Sobotíně u Šumperka a na nekonečné diskuze nad výborným hanušovickým pivem a Bořkovým oblíbeným fernetem nad pracovněprávními problémy (a nejen nad nimi) do pozdních nočních hodin. A přestože jsme naspali jen pár hodin, Bořek byl schopen na rozdíl od většiny posluchačů bez větších problémů druhý den hned po ránu vést seminář. Byl to můj první a zároveň největší učitel pracovního práva, jeho ikonický modrý bestseller „Odbory, zaměstnavatelé a právo“ má to nejčestnější místo v mé knihovně!
Bude mi chybět, nikdy nezapomenu! Čest jeho památce!
Mgr. Ivo Grossmann
Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb
JUDr. Bořivoj Šubrt byl pro mě zjevením, prvním právníkem, který mi dokázal předvést pracovní právo jako zábavu, vidět v paragrafech logiku a používat při jejich výkladu selský rozum. Nezapomenu na emotivní i veselé diskuze, při kterých nebylo nic důležitějšího než vybrousit správné stanovisko. JUDr. Šubrt nám bude chybět, nikdy na něj nezapomenu.
Ivana Břeňková
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky
vedoucí právního a sociálního oddělení OS, členka výkonného výboru EPSU