Lukáš Taragel

OSVČ podává sama daňové přiznání k DPFO v papírově podobě do 01. 04. 2022 za rok 2021. Pokud by to nestihla a má nedoplatek na dani např. 10 000 Kč a podala by přiznání 01.05.2022 jaké sankce jí hrozí? Pokud OSVČ chce nechat přiznání zpracovat daňovým poradcem s lhůtou pro podání do 01. 07. 2022 - pak do kdy musí doručit plnou moc na FÚ? Musí již před datem 01. 04. 2022 nebo stačí přesně až 01. 07. 2022 plnou moc doručit? Musí jí doručit sama OSVČ nebo může podepsanou oskenovanou plnou moc doručit na FÚ i jeho daňový poradce jeho datovou schránkou?
Vydáno: 22. 01. 2022
Vlastníme od roku 2017 byt. V roce 2021 jsme koupili pozemek, získali hypotéku a stavímí rodinný dům. Příští rok chceme byt prodat. Protože došlo k velkému nárustu cen materiálů, nepostačí nám k dostavbě hypotéka, ale chceme peníze z prodeje bytu použít na dofinancování nové bytové potřeby. Vztahuje se na nás § 4 odst. 1 a § 4b odst.1 písm. a) o osvobození příjmu z prodeje bytu? Bydliště máme delší než 2 roky, ale jak prokážeme FÚ, že jsme peníze použili na novou bytovou potřebu? Třeba ani nebude nutné použít celou částku, jak se zdaní v tomto případě?
Vydáno: 02. 09. 2021
Poplatníkovi byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. V roce 2018 začal pobírat starobní důchod. Za rok 2018 podal přiznání daně z příjmů fyzických osob a uplatnil slevu - sleva na dani § 35ba odst. 1 písm. d). Finanční úřad jej vyzval k doložení uplatněné slevy. Poplatník doložil. V daňových přiznáních za roky 2019, 2020 uplatnil opět slevu, ale již finančnímu úřadu nic nedokládal. Uvedený postup se mi jeví v souladu ze zákonem. Nehrozí poplatníkovi případné doměření daně? 
Vydáno: 01. 09. 2021