Ing. Zuzana Pšeničková

Zaměstnanec si chce v ročním zúčtování uplatnit úroky z hypotečního úvěru poskytnutého na koupi bytu a dvou pozemků. Jeden z nich je v katastru označen jako ostatní plocha (jiná plocha) a druhý jako orná půda. Dle všeho se jedná v prvním případě o parkovací místo a v druhém o předzahrádku k bytu. Je možné úroky z úvěru uplatnit, když byl úvěr poskytnut kromě koupě bytové jednotky i na koupi těchto dvou dalších pozemků?
Vydáno: 04. 03. 2021
Zaměstnavatel při ukončení pracovního poměru nevyplatil odstupné zaměstnanci, protože měl za to, že na odstupné nemá nárok. Mzdu spočítal bez odstupného, vyplatil mu mzdu. Zaměstnanec šel na úřad práce, úřad práce nařídil vyplatit zaměstnavateli odstupné, na základě platebního výměru toto zaměstnavatel uhradil. Jak toto vyplacené odstupné zaúčtovat? Do nákladů jako mzdu?
Vydáno: 17. 02. 2021
Zaměstnanec dostal zálohu 100 EUR 10. 1. 2021. Na pracovní cestu nastoupil 11. 1. a vrátil se 14. 1. Má nárok na 135 EUR za zahraniční stravné. Směrnicí jsme si stanovili jako den uskutečnění účetního případu den, kdy se vrátí ze služební cesty. Vyúčtování služební cesty tedy vyúčtuji kurzem ze dne 14. 1. 2021, tj. 26,19 * 135 = 3535,65 bude zaúčtováno na MD 512/D 333, ale jakým kurzem zúčtuji zálohu v účetnictví? Kurzem ze dne poskytnutí zálohy nebo kurzem vyúčtování? 
Vydáno: 04. 02. 2021
Firmě byl přiznán příspěvek z cíleného programu Antivirus za měsíc březen. Jak prosím zaúčtovat? 
Vydáno: 27. 04. 2020
Zaměstnanec předložil dodatečně již po uzavřeném vyúčtování pracovní cesty (cestovního příkazu) doklad za úhradu výpůjčky auta na pracovní cestě v zahraničí. Jaký je správný postup? Proplatíme doklad pokladnou samostatně (pokud je již cestovní příkaz vyúčtován) nebo musíme otevřít vyúčtování cestovního příkazu? Jak tedy postupovat i při přepočtu měny? Pokud budeme proplácet doklad samostatně, použijeme kurz z původního vyúčtování cestovního příkazu, kdy byl použit kurz ze dne vyplacení zálohy nebo lze použít kurz ze dne vystavení dokladu za vypůjčené auto? 
Vydáno: 15. 04. 2020
Fyzická osoba podávala daňové přiznání za rok 2018 v prodlouženém termínu. Vyšla jí povinnost platit pololetní zálohy na daň z příjmů. Účetní program napsal, že splatnost těchto záloh je 15. 12. 2019 a 15. 6. 2020. Nemělo by to být spíš tak, že splatnost záloh měla být 15. 9. 2019 a 15. 3. 2020? 
Vydáno: 03. 03. 2020
Zaměstnanec používá k cestě do zaměstnání a ze zaměstnání svůj soukromý automobil. Pracuje ve směnném provozu a nemá jinou možnost dopravy. Firma mu částečně přispívá na ujeté kilometry. Jaké jsou daňové dopady pro firmu a jaké pro zaměstnance? Jak se o této náhradě účtuje?
Vydáno: 12. 05. 2019