Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.

  • Článek
Dne 9. června 2020 se v Hotelu Panská lícha v Brně uskutečnila volební valná hromada členů Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR. Na pozvání viceprezidenta asociace JUDr. Petra Kožmína, LL.M. dostala příležitost zúčastnit se této nevšední akce i redakce našeho časopisu. A jelikož se takové pozvání neodmítá, vyrazil jsem s velkým očekáváním do Brna.
Vydáno: 23. 06. 2020
  • Článek
Říká se, že ve firmách, kde se nedostává pozornosti otázkám bezpečnosti práce, tam tiká časovaná bomba. Obvykle to mívá stejné příčiny - snaha o úspory. Podívejme se na to, jak to leckde chodí, očima některých zaměstnavatelů.
Vydáno: 27. 03. 2020