Bc. Michaela Hauzarová

Společnost s r. o., zatím neplátce DPH, nově zakoupila nemovitost – nebytové prostory, kterou přestavuje na bytové prostory, a tyto poté bude prodávat občanům. Jedná se mi o to, jak o této budově a TZ účtovat, zda jako o majetku, či zásobě. Moc mi „nesedí“ účtování jako o zboží – kdy je uvedeno, že o zboží se jedná tehdy, pokud jej společnost nevyužívá a neprovádí na něm TZ, což v této situaci definici neodpovídá. Firma totiž budovu nijak neužívá, ale pouze rekonstruuje. Společnost dosud vlastnila jen nemovitosti, které má v majetku a ty pouze pronajímala. 
Vydáno: 29. 10. 2021
Naše nová zaměstnankyně v "Prohlášení poplatníka daně" uplatnila daňové zvýhodnění na syna a současně vyplnila písmeno c), že je syn držitelem průkazu ZTP/P. Paní nám doložila rozhodnutí úřadu práce, kde je uvedeno, že splňuje podmínky nároku na průkaz ZTP a i na průkazu je uvedeno pouze ZTP. Chtěla bych se zeptat, zda ZTP je postaveno naroveň ZTP/P a mohu poskytnout daňové zvýhodnění, anebo je toto zvýhodnění poskytováno jenom držiteli průkazu ZTP/P? 
Vydáno: 03. 10. 2016
Manžel - OSVČ - se zabývá nákupem a prodejem zboží. Manželka - také OSVČ - se věnuje poradenství v oblasti výživy. V prosinci 2015 vypomáhala svému manželovi při prodeji zboží na trzích. Je možné na ni převést část příjmů a výdajů (zhruba 1/12) jako na spolupracující osobu? Bohužel nebyla jako spolupracující osoba registrována na FÚ ani k soc. a zdr. pojištění (všude je ale již několik let registrována jako OSVČ, řádně podniká, podává daň. přiznání a platí zálohy na pojištění). Je možné ji "dohlásit" i zpětně a jaká je výše sankcí za nesplnění této registrační povinnosti?
Vydáno: 04. 04. 2016