Příspěvek v době částečné práce aneb kurzarbeit

Příspěvek v době částečné práce je upraven zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2021Sb. s účinností od 1. 7. 2021. Cílem novely je napomoci k překlenutí krizového období a udržení pracovních míst. Jako přechodné opatření na podporu udržení zaměstnanosti byl spuštěn vládní program Antivirus, který řešil „jen“ epidemické situace. Příspěvek v době částečné práce (dále jen „příspěvek“) je systémovým nástrojem, který může pomoci v období ekonomické recese, při živelních událostech, při kybernetických útocích nebo při pandemiích.

Poskytování příspěvku stanoví vláda po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody nařízením vlády v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z hospodářských důvodů charakterizovaných relevantními ekonomickými ukazateli a jejich minulým a očekávaným vývojem, z důvodu vzniku živelní události spočívající v přírodní pohromě nebo epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci.

Příspěvek nelze poskytnout

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků