Personální a sociálně právní kartotéka 9/2021
Obálka Personální a sociálněprávní kartotéka č. 9/2021

Téma měsíce

Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy

V současné době je naprosto běžným jevem migrace zaměstnanců za prací do různých světových destinací. Někteří zaměstnanci vykonávají práci v cizině pro svého stálého zaměstnavatele v ČR, jiní…

Najdete na stránce 2