Personální a sociálně právní kartotéka 9/2020
Obálka časopisu Personální a sociální právní kartotéka 9/2020

Téma měsíce

Pracovnělékařské služby v době pandemie

Přestože nouzový stav skončil již 17. května a mnozí zaměstnavatelé se vracejí k původnímu režimu, nároky na hygienická opatření zůstávají vyšší, než jsme byli…

Najdete na stránce 2