Personální a sociálně právní kartotéka 7-8/2020
Obálka časopisu Personální a sociálně právní kartotéka 7-8/2020

Téma měsíce

Co přináší novela zákoníku práce

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce byla dne 26. června 2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č.

Najdete na stránce 2