Personální a sociálně právní kartotéka 4/2022
Obálka časopisu Personální a sociálně právní kartotéka č. 4/2022

Téma měsíce

Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti

V době před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině bylo v České republice přítomno téměř 200 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny. Někteří zaměstnavatelé jsou v podstatě závislí na této pracovní síle…

Najdete na stránce 3