Personální a sociálně právní kartotéka 4/2018
Obálka časopisu Personální a sociálně právní kartotéka 4/2018

Téma měsíce

Vybrané aspekty odškodňování pracovních úrazů

Odškodňování pracovních úrazů představuje problematiku, která je bez nadsázky předmětem trvalého zájmu jak zaměstnavatelů, tak samotných zaměstnanců. Jedná se o záležitost, jejíž právní úprava…

Najdete na stránce 2