Personální a sociálně právní kartotéka 12/2019
Obálka časopisu Personální a sociálně právní kartotéka č. 12/2019

Téma měsíce

Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru

Zaměstnanci mají někdy i po skončení pracovního poměru nárok na některé nemocenské dávky, pokud dojde ke vzniku skutečnosti, s níž je spojen nárok na nemocenskou dávku, v tzv. ochranné lhůtě, tj…

Najdete na stránce 2