Personální a sociálně právní kartotéka 11/2019
Obálka časopisu Personální a sociálně právní kartotéka č. 11/2019

Téma měsíce

Ochranná doba v pracovním právu

Ochranná doba znemožňuje zaměstnavateli, aby se zaměstnancem v určitých situacích rozvázal pracovní poměr. Za určitých okolností zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr…

Najdete na stránce 2