Personální a sociálně právní kartotéka 10/2022
Obálka časopisu Personální a sociálně právní kartotéka č. 10/2022

Téma měsíce

Neplacené volno zaměstnance

Přestože zákoník práce pojem neplacené volno nezná, v praxi bývá tento pojem užíván. Neplacené volno označuje různé situace. Rozlišovat můžeme…

Najdete na stránce 2