Práce a mzda 9/2022
Obálka časopisu Práce a mzda 9/2022

Téma měsíce

Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU

Zaměstnavatel, který vysílá své zaměstnance k výkonu práce do zahraničí, musí počítat s celou řadou povinností, které mu ukládají tuzemské i zahraniční právní předpisy a mezinárodní smlouvy. V…

Najdete na stránce 8

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi