Práce a mzda 9/2021
Obálka časopisu Práce a mzda 9/2021

Téma měsíce

Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy

Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu (

Najdete na stránce 11

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi