Práce a mzda 9/2020
Obálka časopisu Práce a mzda 9/2020

Téma měsíce

Změny v doručování dle novely zákoníku práce

Ke dni 30. 7. 2020 vešla v účinnost část novely zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb.,…

Najdete na stránce 10

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi