Práce a mzda 9/2019
Obálka časopisu  Práce a mzda 9/2019

Téma měsíce

Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Dne 16. července 2019 byla po více než rok trvajícím legislativním procesu vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 176/2019 Sb. novela

Najdete na stránce 8