Práce a mzda 7-8/2022
Obálka časopisu Práce a mzda 7-8/2022

Téma měsíce

Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP“ nebo „

Najdete na stránce 8

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi