Práce a mzda 7-8/2021
Obálka pam 070821

Téma měsíce

Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny

Průřezová novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP

Najdete na stránce 12

Obsah vydání

Články