Práce a mzda 7-8/2019
Obálka časopisu Práce a mzda 7-8/2019

Téma měsíce

Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech

Ošetřovné je jednou z dávek systému nemocenského pojištění vymezené zejména v ust. § 39 až § 41 zákona o nemocenském pojištění. Pohledem do…

Najdete na stránce 8

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi