Práce a mzda 7-8/2017
Obálka časopisu Práce a mzda 7-8/2018

Téma měsíce

Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa

Vysíláním zaměstnanců z ČR do SRN se rozumí, že české subjekty dočasně poskytují služby nebo zhotovují díla na území Německa a přitom využívají zaměstnanců, jejichž pracovní vztah se v zásadě řídí…

Najdete na stránce 10

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi