Práce a mzda 6/2022
Obálka časopisu Práce a mzda 6/2022

Téma měsíce

Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací

Konto pracovní doby je institutem, který v českém právu existuje již více než patnáct let, zaveden byl s účinností současného zákoníku práce. Jedná…

Najdete na stránce 7