Práce a mzda 6/2021
Obálka časopisu Práce a mzda 6/2021

Téma měsíce

Krácení dovolené v roce 2021

Zaměstnanci může právo na dovolenou vzniknout, stejně jako o ně může přijít. To druhé platí, pokud zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou zkrátil, a to za podmínek uvedených v ustanovení

Najdete na stránce 10