Práce a mzda 6/2020
Obálka časopisu Práce a mzda 6/2020

Téma měsíce

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Na co se v současné době zaměstnavatelé (a vlastně i zaměstnanci) ptají vůbec nejvíce, jsou samozřejmě otázky vztahující se k problémům, které do pracovněprávní praxe přinesla pandemie COVID-19…

Najdete na stránce 11