Práce a mzda 6/2019
Obálka časopisu Práce a mzda č. 6/2019

Téma měsíce

Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny

Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č.

Najdete na stránce 8