Práce a mzda 6/2016
Obálka časopisu Práce a mzda 6/2016

Téma měsíce

Pružné rozvržení pracovní doby v praxi

Dle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), rozvrhuje pracovní dobu…

Najdete na stránce 9