Práce a mzda 5/2021
Obálka časopisu Práce a mzda 5/2021

Téma měsíce

Sdílené pracovní místo

S poslední novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. byla mimo jiné novinky do

Najdete na stránce 10

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi