Práce a mzda 5/2020
Obálka časopisu Práce a mzda 5/2020

Téma měsíce

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Poslední týdny se bez jakékoliv nadsázky nacházíme v době koronavirové. Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 je téma, které nás všechny obklopuje a narušuje nejen…

Najdete na stránce 8