Práce a mzda 5/2019
Obálka časopisu Práce a mzda 5/2019

Téma měsíce

Stravné při tuzemských pracovních cestách

Jednotlivé druhy cestovních náhrad, na které má zaměstnanec při pracovní cestě nárok, jsou vymezeny v ust. § 156 zákona č. 262/2006 Sb.,…

Najdete na stránce 8

Obsah vydání

Články

Otázky a odpovědi