Práce a mzda 4/2022
Obálka časopisu Práce a mzda 4/2022

Téma měsíce

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021

Jako každý rok se i letos blíží zaměstnavatelům povinnost vyhotovit a předložit evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP). Tato povinnost vyplývá z ustanovení

Najdete na stránce 5